اخبار

آخرین اخبار، گزارش های تصویری

شرکت برتر در بخش بهره وری

۲۱ اسفند ۱۳۹۷

روز دوشنبه 20 اسفندماه 97 در دهمین جشنواره ملی بهره وری ایران که در محل نمایشگاه های ایران مال برگزار شد، از شرکت گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان - مانا در گروه خدمات فنی و مهندسی در بخش بهره وری تقدیر به عمل آمد. 

 

لیست خبرها