اخبار

Latest news, video reports

به طور همزمان در تهران، کرمان و اصفهان

یکصد و شصت و چهارمین جلسه تولید

برگزار شد

۲۷ مهر ۱۴۰۰

یکصد و شصت و چهارمین جلسه تولید با حضور مدیر عامل محترم میدکو درتهران، مدیران و مشاوران در تهران، کرمان و اصفهان، مدیران عامل و مدیران مجتمع های تولیدی از محل مجتمع ها روزسه شنبه 27 مهرماه 1400 بصورت همزمان در دفترها و کارخانه های واقع در تهران، کرمان، اصفهان و همدان با برقراری ارتباط تصویری برگزار شد.

در این جلسه گزارش های تولید ومالی( ریالی، ارزی)  شرکتهای زیر مجموعه میدکو ارائه گردید.

این جلسات به طور منظم هر دوهفته یکبار برگزار می‌گردد.

لیست خبرها