ویژه نامه توسعه مدیریت

 

نام فایل نوع فایل حجم فایل(بایت) تاریخ ساخت دانلود
خبرنامه توسعه مدیریت شماره 14 PDF 1603754 ۱۳۹۵/۰۷/۲۴
خبرنامه توسعه مدیریت شماره 13 PDF 5963623 ۱۳۹۵/۰۷/۲۴
خبرنامه مدیریت دانش-شماره دوازدهم PDF 2761031 ۱۳۹۵/۰۶/۰۸
خبرنامه مدیریت دانش-شماره یازدهم PDF 1222453 ۱۳۹۵/۰۶/۰۸
خبرنامه مدیریت دانش-شماره دهم PDF 4451649 ۱۳۹۵/۰۴/۱۳
گالری نوآوری شماره 1 PDF 29272636 ۱۳۹۵/۰۴/۰۹
خبرنامه مدیریت دانش-شماره نهم PDF 4485532 ۱۳۹۵/۰۳/۲۹
خبرنامه مدیریت دانش-شماره هشتم PDF 1224457 ۱۳۹۵/۰۱/۲۲
خبرنامه مدیریت دانش-شماره هفتم PDF 1860084 ۱۳۹۵/۰۱/۲۲
خبرنامه مدیریت دانش-شماره ششم PDF 3718543 ۱۳۹۴/۱۱/۱۰
خبرنامه مدیریت دانش-شماره پنجم PDF 3183425 ۱۳۹۴/۱۱/۰۳
خبرنامه مدیریت دانش-شماره چهارم PDF 21763733 ۱۳۹۴/۰۹/۲۳
خبرنامه مدیریت دانش-شماره سوم PDF 1442733 ۱۳۹۴/۰۸/۰۴
خبرنامه مدیریت دانش-شماره دوم PDF 1708142 ۱۳۹۴/۰۸/۰۴
خبرنامه مدیریت دانش-شماره اول PDF 3087594 ۱۳۹۴/۰۶/۰۷