•    
    • 04 اسفند 1395  ساعت 14:17
     چهل و نهمین جلسه تولید برگزار شد
    • کارفرما:شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
     محصولات: کنسانتره سنگ آهن
     محل پروژه : استان کرمان، 57 کیلومتری جنوب غربی شهرستان سیرجان، مجاو
    •