•    
    • 29 شهریور 1396  ساعت 15:47
     شصت و سومین جلسه تولید
    • کارفرما:شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
     محصولات: کنسانتره سنگ آهن
     محل پروژه : استان کرمان، 57 کیلومتری جنوب غربی شهرستان سیرجان، مجاو
    •