اخبار

Latest news, video reports

با حضور دکتر پورمند

پنجمین دوره بازدید از پروژه های شرکت میدکو در سال 1400

انجام شد

۳ خرداد ۱۴۰۰

پنجمین دوره بازدید از پروژه های شرکت میدکو در سال 1400 توسط جناب آقای دکتر پورمند (مدیر عامل میدکو) در روزهای دوشنبه و سه شنبه  3 و 4  خرداد ماه  انجام شد.

آقای دکتر پورمند در روز اول از مجتمع لوله های مسی و کاتد مس شهر بابک، مجتمع فولاد بردسیر بازدید کردند

بازدید ازکارخانه  CDQ، مجتمع فولاد زرند و مجتمع فولاد بوتیا از برنامه های روز دوم ایشان بود.

این بازدیدها هر دو هفته یکبار و بصورت منظم انجام می شود.

لیست خبرها