اخبار

Latest news, video reports

در دومین آیین تجلیل از چهره های نامی صنعت و اقتصاد کشور

دریافت تندیس مسئولیت پذیری اجتماعی

توسط میدکو

۲۲ آبان ۱۳۹۸

مراسم دومین آیین تجلیل از چهره های نامی صنعت و اقتصاد کشور (موثر در رونق تولید) با محوریت برندهای مسئولیت پذیری اجتماعی  روز پنجشنبه  ۲۳ آبان ماه ۹۸ در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.
در این مراسم شرکت میدکو موفق به دریافت تندیس مسئولیت پذیری اجتماعی شد.
آقای مهندس فرحناک مدیر HSEC میدکو به نمایندگی از آقای دکتر پورمند این جایزه را دریافت نمودند.

لیست خبرها