اخبار

Latest news, video reports

به طور همزمان در تهران، کرمان و اصفهان

یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه تولید

برگزار شد

۱۰ خرداد ۱۴۰۰

یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه تولید با حضور مدیر عامل محترم میدکو درتهران، مدیران و مشاوران در تهران، کرمان و اصفهان، مدیران عامل و مدیران مجتمع های تولیدی از محل مجتمع ها روز  سه شنبه 11 خرداد ماه 1400 بصورت همزمان در دفترها و کارخانه های واقع در تهران، کرمان، اصفهان و همدان با برقراری ارتباط تصویری برگزار شد.

در این جلسه گزارش های تولید وMIDRP شرکتهای زیر مجموعه میدکو ارائه گردید.

این جلسات به طور منظم هر دوهفته یکبار برگزار می‌گردد.

لیست خبرها