اخبار

Latest news, video reports

با حضور دکتر پورمند

دهمین دوره بازدید از پروژه های شرکت میدکو در سال 1400

انجام شد

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دهمین دوره بازدید از پروژه های شرکت میدکو در سال 1400 توسط جناب آقای دکتر پورمند (مدیر عامل میدکو) در روزهای دوشنبه  و سه شنبه 11 و  12  مردادماه انجام شد.

آقای دکتر پورمند در روز اول از مجتمع لوله های مسی و کاتد مس شهر بابک و مجتمع کنسانتره و گندله سیرجان  بازدید کردند

بازدید ازمعدن سنگ آهن جلال آباد زرند، مجتمع کنسانتره و گندله سنگ آهن جلال آباد زرند، مجتمع فولاد زرند،کارخانه  CDQ  و مجتمع فولاد بوتیا از برنامه های روز دوم ایشان بود.

این بازدیدها هر دو هفته یکبار و بصورت منظم انجام می شود.

لیست خبرها