محصولات و خدمات فنی و مهندسی

MIDHCO Technical Services and Products

شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان- مانا (MANAGC) شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان- مانا (MANAGC)

 

نام مدیر عامل تلفن آدرس آدرس ایمیل آدرس وب سایت زمینه فعالیت
جناب آقای مهندس مرتضی حقیقت 88756115 تهران - خیابان مطهری -نبش بزرگراه مدرس- پلاک 193 info@managc.com www.managc.com شرکت ساختمانی و راه سازی