محصولات و خدمات فنی و مهندسی

MIDHCO Technical Services and Products

شرکت کاراوران صنعت خاورمیانه (MIEPCO) شرکت کاراوران صنعت خاورمیانه (MIEPCO)

 

نام مدیر عامل تلفن آدرس آدرس ایمیل آدرس وب سایت زمینه فعالیت 
جناب آقای مهندس سیدمحمد موسوی 034-32461258 کرمان،بلوار جمهوری . روبروی خ والفجر . ساختمان بانک پاسارگاد . ط 3 ,واحد 301 و 303   info@miepco.midhco.com www.miepco.midhco.com بهره برداری و استخراج مواد معدنی