•    
    • 23 فروردين 1393  ساعت 11:41
     عرضه اوراق مشاركت 4 طرح عظيم صتعت فولاد و مس كشور
    • کارفرما:شركت فولاد سيرجان ايرانيان
     محصولات: كنسانتره سنگ آهن
     محل پروژه : استان كرمان، 57 كيلومتري جنوب غربي شهرستان سيرجان، مجاو
    •  
      
      
      
      
      
    • آلومينيوم
     فروش نقدي:
     1,837
     درصد تغيير:
     +0.16
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     1,875
     درصد تغيير:
     +0.16
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 28 فروردين 1393 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME
     مس
     فروش نقدي:
     6,631
     درصد تغيير:
     -0.2
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     6,633
     درصد تغيير:
     -0.0
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 28 فروردين 1393 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME
     نيكل
     فروش نقدي:
     17,985
     درصد تغيير:
     +1.40
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     18,000
     درصد تغيير:
     +1.29
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 28 فروردين 1393 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME
     روي
     فروش نقدي:
     2,058
     درصد تغيير:
     +1.22
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     2,074
     درصد تغيير:
     +1.31
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 28 فروردين 1393 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME
     قلع
     فروش نقدي:
     23,320
     درصد تغيير:
     -0.7
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     23,350
     درصد تغيير:
     0
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 28 فروردين 1393 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME
     سرب
     فروش نقدي:
     2,121
     درصد تغيير:
     +2.21
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     2,143
     درصد تغيير:
     +2.04
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 28 فروردين 1393 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME