•    
    • 23 مهر 1396  ساعت 15:19
     نشست خبری آقای دکتر اکرام جعفری
    • کارفرما:شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
     محصولات: کنسانتره سنگ آهن
     محل پروژه : استان کرمان، 57 کیلومتری جنوب غربی شهرستان سیرجان، مجاو
    •