•    
    • 22 مهر 1393  ساعت 12:54
     نمايشگاه سالانه معدن و صنايع معدني و همايش فرصت هاي سرمايه گذاري در معدن و صنايع معدني از تاريخ 22 الي 24 مهرماه برگزار مي گردد.
    • کارفرما:شركت فولاد سيرجان ايرانيان
     محصولات: كنسانتره سنگ آهن
     محل پروژه : استان كرمان، 57 كيلومتري جنوب غربي شهرستان سيرجان، مجاو
    •  
      
      
      
      
      
    • آلومينيوم
     فروش نقدي:
     1,930
     درصد تغيير:
     +3.04
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     1,945
     درصد تغيير:
     +2.36
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 25 مهر 1393 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME
     مس
     فروش نقدي:
     6,629
     درصد تغيير:
     -0.0
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     6,580
     درصد تغيير:
     -0.0
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 25 مهر 1393 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME
     نيكل
     فروش نقدي:
     15,505
     درصد تغيير:
     +1.24
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     15,600
     درصد تغيير:
     +1.29
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 25 مهر 1393 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME
     روي
     فروش نقدي:
     2,227
     درصد تغيير:
     +0.99
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     2,233
     درصد تغيير:
     +1.08
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 25 مهر 1393 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME
     قلع
     فروش نقدي:
     19,305
     درصد تغيير:
     +0.02
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     19,355
     درصد تغيير:
     +0.02
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 25 مهر 1393 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME
     سرب
     فروش نقدي:
     1,998
     درصد تغيير:
     +2.14
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     2,011
     درصد تغيير:
     +2.34
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 25 مهر 1393 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME