•    
    • 23 فروردين 1393  ساعت 11:41
     عرضه اوراق مشاركت 4 طرح عظيم صتعت فولاد و مس كشور
    • کارفرما:شركت فولاد سيرجان ايرانيان
     محصولات: كنسانتره سنگ آهن
     محل پروژه : استان كرمان، 57 كيلومتري جنوب غربي شهرستان سيرجان، مجاو
    •  
      
      
      
      
      
    • آلومينيوم
     فروش نقدي:
     1,847
     درصد تغيير:
     +0.54
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     1,886
     درصد تغيير:
     +0.58
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 02 ارديبهشت 1393 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME
     مس
     فروش نقدي:
     6,629
     درصد تغيير:
     -0.0
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     6,625
     درصد تغيير:
     -0.1
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 02 ارديبهشت 1393 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME
     نيكل
     فروش نقدي:
     18,230
     درصد تغيير:
     +1.36
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     18,300
     درصد تغيير:
     +1.66
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 02 ارديبهشت 1393 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME
     روي
     فروش نقدي:
     2,068
     درصد تغيير:
     +0.48
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     2,079
     درصد تغيير:
     +0.24
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 02 ارديبهشت 1393 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME
     قلع
     فروش نقدي:
     23,675
     درصد تغيير:
     +1.52
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     23,550
     درصد تغيير:
     +0.85
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 02 ارديبهشت 1393 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME
     سرب
     فروش نقدي:
     2,133
     درصد تغيير:
     +0.56
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     2,155
     درصد تغيير:
     +0.55
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 02 ارديبهشت 1393 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME