•    
    • 24 اسفند 1393  ساعت 09:19
     ساخت شبكه ريلي شركت ميدكو كليد خورد
    • کارفرما:شركت فولاد سيرجان ايرانيان
     محصولات: كنسانتره سنگ آهن
     محل پروژه : استان كرمان، 57 كيلومتري جنوب غربي شهرستان سيرجان، مجاو
    •  
      
      
      
      
      
    • آلومينيوم
     فروش نقدي:
     1,985
     درصد تغيير:
     +0.25
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     1,987
     درصد تغيير:
     -0.5
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 01 آبان 1393 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME
     مس
     فروش نقدي:
     6,719
     درصد تغيير:
     -0.1
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     6,668
     درصد تغيير:
     -0.3
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 01 آبان 1393 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME
     نيكل
     فروش نقدي:
     14,950
     درصد تغيير:
     -1.7
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     15,025
     درصد تغيير:
     -1.7
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 01 آبان 1393 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME
     روي
     فروش نقدي:
     2,230
     درصد تغيير:
     -0.6
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     2,235
     درصد تغيير:
     -0.5
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 01 آبان 1393 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME
     قلع
     فروش نقدي:
     19,530
     درصد تغيير:
     -0.3
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     19,580
     درصد تغيير:
     +0.15
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 01 آبان 1393 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME
     سرب
     فروش نقدي:
     2,006
     درصد تغيير:
     -1.5
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     2,019
     درصد تغيير:
     -1.6
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 01 آبان 1393 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME