•    
    • 04 مرداد 1393  ساعت 09:35
     با عنايت به انقضاي مهلت استفاده از حق‌تقدم و به منظور تحقق افزايش سرمايه، تعداد 57،598،165 سهم 1،000 ريالي استفاده نشدة سهامداران براي پذيره‌نويسي ...
    • کارفرما:شركت فولاد سيرجان ايرانيان
     محصولات: كنسانتره سنگ آهن
     محل پروژه : استان كرمان، 57 كيلومتري جنوب غربي شهرستان سيرجان، مجاو
    •  
      
      
      
      
      
    • آلومينيوم
     فروش نقدي:
     1,974
     درصد تغيير:
     -1.7
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     1,986
     درصد تغيير:
     -2.1
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 07 مرداد 1393 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME
     مس
     فروش نقدي:
     7,116
     درصد تغيير:
     -0.9
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     7,103
     درصد تغيير:
     -1.0
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 07 مرداد 1393 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME
     نيكل
     فروش نقدي:
     18,525
     درصد تغيير:
     -3.3
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     18,595
     درصد تغيير:
     -3.3
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 07 مرداد 1393 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME
     روي
     فروش نقدي:
     2,388
     درصد تغيير:
     -1.3
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     2,381
     درصد تغيير:
     -1.2
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 07 مرداد 1393 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME
     قلع
     فروش نقدي:
     22,600
     درصد تغيير:
     +0.87
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     22,750
     درصد تغيير:
     +1.22
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 07 مرداد 1393 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME
     سرب
     فروش نقدي:
     2,265
     درصد تغيير:
     0
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     2,277
     درصد تغيير:
     +0.13
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 07 مرداد 1393 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME