•    
    • 23 اسفند 1396  ساعت 15:24
     آغاز عملیات پیش گرمایش HBS های ناحیه کوره بلند پروژه مجتمع فولاد زرند
    • کارفرما:شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
     محصولات: کنسانتره سنگ آهن
     محل پروژه : استان کرمان، 57 کیلومتری جنوب غربی شهرستان سیرجان، مجاو
    •