اخبار

Latest news, video reports

با حضور دکتر پورمند

سومین دوره بازدید از پروژه های شرکت میدکو در سال 1400

انجام شد

۷ ارديبهشت ۱۴۰۰

سومین دوره بازدید از پروژه های شرکت میدکو در سال 1400 توسط جناب آقای دکتر پورمند (مدیر عامل میدکو) در روزهای دوشنبه و سه شنبه   6 و 7اردیبهشت ماه  انجام شد.

آقای دکتر پورمند در روز اول از مجتمع لوله های مسی و کاتد مس شهر بابک و مجتمع  فولاد بردسیر بازدید کردند

بازدید از پروژه  CDQ، مجتمع فولاد زرند، مجتمع فولاد بوتیا، مجتمع گندله بوتیا، پروژه آهک و دولومیت  و فاضلاب کرمان از برنامه های روز دوم ایشان بود.

این بازدیدها هر دو هفته یکبار و بصورت منظم انجام می شود.

لیست خبرها