اخبار

Latest news, video reports

با حضور دکتر پورمند

شانزدهمین دوره بازدید از پروژه های شرکت میدکو در سال 1400

انجام شد

۴ آبان ۱۴۰۰

شانزدهمین دوره بازدید از پروژه های شرکت میدکو در سال 1400 توسط جناب آقای دکتر پورمند (مدیر عامل میدکو) در روزهای دوشنبه  و سه شنبه  3 و 4  آبانماه انجام شد.

آقای دکتر پورمند در روز اول از معدن مس چاه فیروزه، مجتمع لوله های مسی و کاتد مس شهر بابک، مجتمع فولاد بردسیر و مجتمع فولاد بوتیا  بازدید کردند

بازدید از مجتمع زغالشویی پابدانا، معدن خمرود، کارخانه CDQ و مجتمع فولاد زرند نیز از برنامه های روز دوم ایشان بود.

این بازدیدها هر دو هفته یکبار و به صوت منظم انجام میشود

 

لیست خبرها