کارخانه فرآوری زغال سنگ طبس

Projects

نام طرح / پروژه: کارخانه فرآوری زغال سنگ طبس
ظرفیت کارخانه /پروژه: 550 هزار تن
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: استان خراسان جنوبی، 100 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان طبس، محدوده معادن زغال‌سنگ پروده، روبروی پروده شرقی
تاریخ شروع پروژه: ۳۰ دي ۱۳۹۳
میزان اشتغالزایی: 80
مشخصات مواد اولیه مورد نیاز: تولید زغال سنگ طبس به ظرفیت 505 هزار تن