کارخانه تولید شمش فولاد بردسیر

با طرح ها و پروژه ها میدکو بیشتر اشنا شوید

نام طرح / پروژه: کارخانه تولید شمش فولاد بردسیر
ظرفیت کارخانه /پروژه: 1 میلیون تن
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: استان کرمان، کیلومتر 45 جاده کرمان- بردسیر، کیلومتر 6 جاده نگار
تاریخ شروع پروژه: ۱ مهر ۱۳۹۰
میزان اشتغالزایی: 600