کارخانه تولید فروسیلیسم

با طرح ها و پروژه ها میدکو بیشتر اشنا شوید

نام طرح / پروژه: کارخانه تولید فروسیلیسم
ظرفیت کارخانه /پروژه: 12 هزار تن
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: کیلومتر 50 جاده همدان - ملایر، شهرک صنعتی شیشه
تاریخ شروع پروژه: ۱ شهريور ۱۳۹۰
میزان اشتغالزایی: 130