CDQ

با طرح ها و پروژه ها میدکو بیشتر اشنا شوید

نام طرح / پروژه: CDQ
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: کرمان . زرند . کیلومتر 7 جاده زرند
تاریخ شروع پروژه: ۳۱ فروردين ۱۳۹۴
مشخصات مواد اولیه مورد نیاز: کک گداخته