اخبار

Latest news, video reports

با حضور دکتر پورمند

شانزدهمین دوره بازدید از پروژه های شرکت میدکو در سال 1401

برگزار شد

۱۷ آبان ۱۴۰۱

شانزدهمین دوره بازدید از پروژه های شرکت میدکو در سال 1401 توسط جناب آقای دکتر پورمند (مدیر عامل میدکو) در روزهای دوشنبه و سه شنبه  16 و 17  آبان ماه انجام شد.

آقای دکتر پورمند در روز اول از  مجتمع تولید کاتد و لوله های مسی شهربابک، مجتمع فولاد بردسیر، پروژه احیا مستقیم بردسیر، نیروگاه بوتیا و مجتمع فولاد بوتیا  بازدید کردند.

بازدید از مجتمع کنسانتره و گندله جلال آباد زرند، مجتمع فولاد زرند و پروژ های تامیدکو از برنامه های روز دوم ایشان بود.

این بازدیدها هر دو هفته یکبار و به صورت منظم انجام می‌شود

لیست خبرها