اخبار

Latest news, video reports

با حضور دکتر پورمند

پنجمین دوره بازدید از پروژه های شرکت میدکو در سال 1402

انجام شد

۳ خرداد ۱۴۰۲

پنجمین دوره بازدید از پروژه های شرکت میدکو در سال 1402 توسط جناب آقای دکتر پورمند (مدیر عامل میدکو) در روزهای دوشنبه و سه شنبه  1 و 2 خرداد ماه انجام شد.

آقای دکتر پورمند در روز اول از مجتمع تولید کاتد و لوله های مسی شهربابک، مجتمع  کنسانتره و گندله سنگ آهن سیرجان  و مجتمع فولاد بوتیا بازدید کردند.

بازدید از مجتمع کنسانتره و گندله سنگ آهن زرند و مجتمع فولاد زرند از برنامه های روز دوم ایشان بود.

این بازدیدها هر دو هفته یکبار و به صورت منظم انجام می‌شود.

 

لیست خبرها