اخبار

Latest news, video reports

با حضور دکتر پورمند

دوازدهمین دوره بازدید از پروژه های شرکت میدکو در سال 1402

انجام شد

۷ شهريور ۱۴۰۲

دوازدهمین دوره بازدید از پروژه های شرکت میدکو در سال 1402 توسط جناب آقای دکتر پورمند (مدیر عامل میدکو) در روزهای دوشنبه و سه شنبه  6 و7 شهریورماه انجام شد.

آقای دکتر پورمند در روز اول از مجتمع تولید کاتد و لوله های مسی شهربابک، مجتمع  فولاد بردسیر و مجتمع فولاد بوتیا بازدید کردند.

بازدید از مجتمع کنسانتره و گندله سنگ آهن جلال آباد زرند، مجتمع فولاد زرند و معدن سرآسیاب شرکت ممرادکو از برنامه های روز دوم ایشان بود.

این بازدیدها هر دو هفته یکبار و به صورت منظم انجام می‌شود.

لیست خبرها