اخبار

Latest news, video reports

با حضور دکتر پورمند

سیزدهمین دوره بازدید از پروژه های شرکت میدکو در سال 1400

انجام شد

۲۳ شهريور ۱۴۰۰

سیزدهمین دوره بازدید از پروژه های شرکت میدکو در سال 1400 توسط جناب آقای دکتر پورمند (مدیر عامل میدکو) در روزهای دوشنبه  و سه شنبه 22 و 23 شهریورماه انجام شد.

آقای دکتر پورمند در روز اول از معدن مس چاه فیروزه، مجتمع لوله های مسی و کاتد مس شهر بابک و مجتمع کنسانتره و گندله سنگ آهن سیرجان  بازدید کردند

بازدید از مجتمع فولاد زرند و مجتمع فولاد بوتیا  نیز از برنامه های روز دوم ایشان بود.

این بازدیدها هر دو هفته یکبار و به صوت منظم انجام میشود

 

لیست خبرها