اخبار

Latest news, video reports

با حضور دکتر پورمند

سیزدهمین دوره بازدید از پروژه های شرکت میدکو در سال 1401

انجام شد

۶ مهر ۱۴۰۱

سیزدهمین دوره بازدید از پروژه های شرکت میدکو در سال 1401 توسط جناب آقای دکتر پورمند (مدیر عامل میدکو) در روزهای دوشنبه و سه شنبه  4  و 5 مهرماه انجام شد.

آقای دکتر پورمند در روز اول از معدن مس چاه فیروزه، مجتمع کاتد و لوله مسی شهر بابک و مجتمع کنسانتره و گندله سنگ آهن سیرجان بازدید کردند.

بازدید از مجتمع  فولاد بوتیا و مجتمع فولاد زرند  از برنامه های روز دوم ایشان بود.

این بازدیدها هر دو هفته یکبار و به صورت منظم انجام می‌شود

لیست خبرها