اخبار

Latest news, video reports

هشتاد و ششمین جلسه تولید برگزار شد

هشتاد و ششمین جلسه تولید برگزار شد

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

هشتاد و ششمین جلسه تولید با حضور مدیر عامل محترم میدکو در ستاد تهران، مدیران و مشاوران در کرمان و تهران، مدیران عامل و مدیران مجتمع های تولیدی از محل مجتمع ها روز سه شنبه مورخ 97/05/30 بصورت همزمان در دفترها و کارخانه های واقع در تهران، کرمان و همدان با برقراری ارتباط تصویری برگزار شد.

در این جلسه گزارش های تولید، MIDRP  و زیرساخت  شرکتهای زیر مجموعه هلدینگ میدکو ارائه گردید.

این جلسات به طور منظم، هر دوهفته برگزار می شود.

لیست خبرها