اخبار

Latest news, video reports

توسط دکتر پورمند انجام شد

بازدید از کارخانه 5 میلیون تنی کنسانتره سنگ آهن سنگان

بازدید دکتر پورمند از کارخانه 5 میلیون تنی کنسانتره سنگ آهن سنگان

۴ دي ۱۳۹۷

چهارشنبه 5 دی ماه 97 جناب آقای دکتر پورمند مدیرعامل محترم شرکت میدکو از پیشرفت پروژه کارخانه کنسانتره 5 میلیون تنی کنسانتره سنگ آهن سنگان بازدید به عمل آوردند.
برخی از شرکتهای زیر مجموعه میدکو مانند شرکت مهندسی معیارصنعت خاورمیانه و گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا به عنوان مشاور و پیمانکار در این پروژه حضور دارند.
نایب رییس هیأت مدیره میدکو پس از بازدید از این پروژه در جلسه بررسی عملکرد شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان که با حضور جناب آقای مهندس عظیمیان مدیر عامل محترم شرکت فولاد مبارکه و جناب آقای مهندس میرمحمدی مدیر عامل محترم فولاد سنگان برگزار شد، شرکت نمودند.
 

لیست خبرها