اخبار

Latest news, video reports

به طور همزمان در تهران، کرمان و اصفهان

نود و هشتمین جلسه تولید برگزار شد

نود و هشتمین جلسه تولید برگزار شد

۱۶ بهمن ۱۳۹۷

نود و هشتمین جلسه تولید با حضور مدیر عامل محترم میدکو درتهران، مدیران و مشاوران در تهران، کرمان و اصفهان، مدیران عامل و مدیران مجتمع های تولیدی از محل مجتمع ها روز چهارشنبه مورخ 97/11/17 بصورت همزمان در دفترها و کارخانه های واقع در تهران، کرمان، اصفهان وهمدان با برقراری ارتباط تصویری برگزار شد.

در این جلسه گزارش های تولید و توسعه مدیریت شرکتهای زیر مجموعه میدکو ارائه گردید.

این جلسات به طور منظم هر دوهفته یکبار برگزار می‌گردند.

لیست خبرها