اخبار

Latest news, video reports

به طور همزمان در تهران، کرمان و اصفهان

نود و نهمین جلسه تولید

برگزار شد

۲۹ بهمن ۱۳۹۷

نود و نهمین جلسه تولید با حضور مدیر عامل محترم میدکو درتهران، مدیران و مشاوران در تهران، کرمان و اصفهان، مدیران عامل و مدیران مجتمع های تولیدی از محل مجتمع ها روز چهارشنبه مورخ 97/11/30 بصورت همزمان در دفترها و کارخانه های واقع در تهران، کرمان، اصفهان وهمدان با برقراری ارتباط تصویری برگزار شد.

در این جلسه گزارش های تولید ومالی ( ریالی و ارزی، بازگانی و انبارها) شرکتهای زیر مجموعه میدکو ارائه گردید.

این جلسات به طور منظم هر دوهفته یکبار برگزار می‌گردند.

لیست خبرها