اخبار

Latest news, video reports

شرکت مانا

شرکت برتر در بخش بهره وری

در دهمین جشنواره ملی بهره وری ایران

۲۰ اسفند ۱۳۹۷

روز دوشنبه 20 اسفندماه 97 در دهمین جشنواره ملی بهره وری ایران که در محل نمایشگاه های ایران مال برگزار شد، از شرکت گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان - مانا در گروه خدمات فنی و مهندسی در بخش بهره وری تقدیر به عمل آمد. 

 

لیست خبرها