اخبار

Latest news, video reports

با حضور دکتر پورمند

سی و هشتمین گردهمایی مدیران میدکو

برگزار شد

۸ تير ۱۳۹۸

سی و هشتمین گردهمایی مدیران میدکو روز یک شنبه مورخ 98/04/09 با موضوع ارائه گزارش عملکرد مجتمع ها و کارخانه های میدکو در سالن آمفی تاتر ستاد میدکو برگزار شد .

در این گردهمایی که از ساعت 8 لغایت 16 به طول انجامید تعدادی از مشاوران مدیرعامل میدکو سخنرانی و مدیران مجتمع ها و کارخانه های شرکتهای زیرمجموعه گزارشات خود را طبق موضوع جلسه ارائه نمودند. 

لیست خبرها