اخبار

Latest news, video reports

با حضور دکتر پورمند

یازدهمین دوره بازدید از پروژه های شرکت میدکو در سال 1400

انجام شد

۲۵ مرداد ۱۴۰۰

یازدهمین دوره بازدید از پروژه های شرکت میدکو در سال 1400 توسط جناب آقای دکتر پورمند (مدیر عامل میدکو) در روزهای دوشنبه  و سه شنبه 25 و  26  مردادماه انجام شد.

آقای دکتر پورمند در روز اول از معدن مس چاه فیروزه، مجتمع لوله های مسی و کاتد مس شهر بابک و مجتمع کنسانتره و مجتمع فولاد بردسیر بازدید کردند

بازدید ازمعدن آهک سرآسیاب، مجتمع فولاد زرند، کارخانه  CDQ  نیروگاه برق بوتیا و مجتمع فولاد بوتیا از برنامه های روز دوم ایشان بود.

این بازدیدها هر دو هفته یکبار و بصورت منظم انجام می شود.

لیست خبرها