اخبار

Latest news, video reports

با حضور دکتر پورمند

دوازدهمین دوره بازدید از پروژه های شرکت میدکو در سال 1400

انجام شد

۸ شهريور ۱۴۰۰

دوازدهمین دوره بازدید از پروژه های شرکت میدکو در سال 1400 توسط جناب آقای دکتر پورمند (مدیر عامل میدکو) در روزهای دوشنبه  و سه شنبه 8 و 9 شهریورماه انجام شد.

آقای دکتر پورمند در روز اول از مجتمع لوله های مسی و کاتد مس شهر بابک و مجتمع فولاد بوتیا بازدید کردند

بازدید از مجتمع تولید کنسانتره و گندله سنگ آهن جلال آباد زرند، کارخانه CDQ  و مجتمع فولاد زرند نیز از برنامه های روز دوم ایشان بود.

این بازدیدها هر دو هفته یکبار و بصورت منظم انجام می شود.

لیست خبرها