اخبار

Latest news, video reports

هشتاد و سومین جلسه تولید برگزار شد

هشتاد و سومین جلسه تولید برگزار شد

۱۹ تير ۱۳۹۷

هشتاد و سومین جلسه تولید با حضور مدیر عامل محترم میدکو در ستاد تهران، مدیران و مشاوران در کرمان و تهران، مدیران عامل و مدیران مجتمع های تولیدی از محل مجتمع ها روز سه شنبه مورخ 97/04/19 بصورت همزمان در دفترها و کارخانه های واقع در تهران، کرمان و همدان با برقراری ارتباط تصویری برگزار شد.

در این جلسه گزارش های تولید، مالی(ریالی و ارزی) ، بازرگانی و انبار های شرکتهای زیر مجموعه هلدینگ میدکو ارائه گردید.

این جلسات به طور منظم، هر دوهفته برگزار می شود.

لیست خبرها