محصولات و خدمات فنی و مهندسی

MIDHCO Technical Services and Products

فروسیلیس فروسیلیس

ترکیبات شیمیایی و دانه بندی

 
(دانه بندی (میلی متر AL (Max%) Si (%) نوع
10-60 2 72-78 F1
60-120 2 72-78 F2
10-60 2 74-78 F3
10-60 1.5 73-78 F4
10-60 2 73-78 F5
3-10 2 72-75 F6
0-3 2 70-72 F7
<1 3 67-70 غبار

 

پودرمیکروسیلیکا:

پودرمیکروسیلیکا محصول جانبی این کارخانه می‌باشد که تولید آن حاصل از سیستم غبار گیر کوره قوس الکتریکی است. ظرفیت تولیداین محصول حدود 3500 تن در سال می‌باشد.

ترکیبات شیمیایی

رطوبت L.O.I C MgO AI2O3 CaO Fe2O3 SiO2
Max% Min%
1 3.5 3 2 1 1.5 2 85

مشخصات فیزیکی

وزن مخصوص(kg/m3) سطح ویژه(m2/gr) دانسیته فله ای(kg/m3) اندازه ذرات شکل ذرات شکل
400-600 14-20 200-300 0.2-0.3 کروی بی شکل

 

 

 

دانلود کاتالوگ محصولات