محصولات و خدمات فنی و مهندسی

MIDHCO Technical Services and Products

شرکت کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه (MESBROKER) شرکت کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه (MESBROKER)

 

نام مدیر عامل تلفن آدرس آدرس ایمیل آدرس وب سایت زمینه فعالیت 
جناب آقای دکتر نادر اسدی 88524056 تهران، خیابان مطهری -نبش بزرگراه مدرس- پلاک 193 -طبقه سوم غربی  info@mesbroker.com www.mesbroker.com کارگزاری بورس کالا و بورس اوراق بهادار