محصولات و خدمات فنی و مهندسی

MIDHCO Technical Services and Products

شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه (MEMSECO) شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه (MEMSECO)

 

نام مدیر عامل تلفن آدرس آدرس ایمیل آدرس وب سایت زمینه فعالیت 
جناب آقای مهندس مهنا منجمی 27342700 تهران، سعادت اباد . کوی فراز انتهای خیابان مینا . مجتمع میدکو info@memseco.midhco.com www.memseco.midhco.com مشاوره و مهندسی