محصولات و خدمات فنی و مهندسی

MIDHCO Technical Services and Products

شرکت سمنگان ترابر ایرانیان(ISTCO) شرکت سمنگان ترابر ایرانیان(ISTCO)

 

نام مدیر عامل تلفن آدرس آدرس ایمیل آدرس وب سایت زمینه فعالیت 
جناب آقای مهندس محمد موسوی  034-42204452 کرمان، سیرجان، خیابان شهید نصیری شمالی . روبروی کوچه کاروان امام سجاد(ع) پلاک 19 طبقه اول     حمل و نقل