پروژه ها

Projects

کارخانه توسعه تولید فروسیلیسم
  • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : استان همدان، شهرستان ملایر، شهر جوکار، شهرک صنعتی جوکار، کارخانه فروسیلیس غرب پارس
  • ظرفیت اسمی ورودی : 24 هزار تن کوارتز در سال
  • ظرفیت اسمی خروجی : 12 هزار تن فروسیلیس
  • میزان اشتغالزایی : 130
میزان پیشرفت پروژه ( پایان یافته )
کارخانه تولید فروسیلیسم
  • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : کیلومتر 50 جاده همدان - ملایر، شهرک صنعتی شیشه
  • ظرفیت اسمی ورودی : 24 هزار تن کوارتز در سال
  • ظرفیت اسمی خروجی : 12 هزار تن فروسیلیس در سال
  • میزان اشتغالزایی : 130
میزان پیشرفت پروژه ( پایان یافته )