کارخانه تولید کنسانتره سنگ آهن سیرجان

Projects

نام طرح / پروژه: کارخانه تولید کنسانتره سنگ آهن سیرجان
ظرفیت کارخانه /پروژه: 2 میلیون تن
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: استان کرمان، 57 کیلومتری جنوب غربی شهرستان سیرجان، مجاور معدن سنگ آهن گل گهر
تاریخ شروع پروژه: ۳۱ شهريور ۱۳۸۸
میزان اشتغالزایی: 250
مشخصات مواد اولیه مورد نیاز: تولید 2 میلیون تن کنسانتره سنگ آهن