کارخانه تولید آهن اسفنجی بردسیر

Projects

نام طرح / پروژه: کارخانه تولید آهن اسفنجی بردسیر
ظرفیت کارخانه /پروژه: 1 میلیون تن
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: استان کرمان، کیلومتر 45 جاده کرمان- بردسیر، کیلومتر 6 جاده نگار
تاریخ شروع پروژه: ۱ مهر ۱۳۸۹
میزان اشتغالزایی: 200