کارخانه تولید گندله سنگ آهن بوتیا

Projects

نام طرح / پروژه: کارخانه تولید گندله سنگ آهن بوتیا
ظرفیت کارخانه /پروژه: 2.5 میلیون تن
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: کرمان، کیلومتر 17 کمربندی امام رضا (ع)، در نزدیکی روستای کاظم آباد منطقه چترود
تاریخ شروع پروژه: ۱ ارديبهشت ۱۳۹۴
میزان اشتغالزایی: 300