•    
    • 05 اردیبهشت 1397  ساعت 11:54
     دومین دوره بازدید
    • کارفرما:شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
     محصولات: کنسانتره سنگ آهن
     محل پروژه : استان کرمان، 57 کیلومتری جنوب غربی شهرستان سیرجان، مجاو
    •