•    
    • 24 شهريور 1393  ساعت 15:23
     رييس هيأت عامل ايميدرو از پروژه هاي ميدكو در استان كرمان بازديد نمودند.
    • کارفرما:شركت فولاد سيرجان ايرانيان
     محصولات: كنسانتره سنگ آهن
     محل پروژه : استان كرمان، 57 كيلومتري جنوب غربي شهرستان سيرجان، مجاو
    •  
      
      
      
      
      
    • آلومينيوم
     فروش نقدي:
     1,950
     درصد تغيير:
     -0.4
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     1,983
     درصد تغيير:
     -0.8
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 28 شهريور 1393 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME
     مس
     فروش نقدي:
     6,869
     درصد تغيير:
     +0.27
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     6,827
     درصد تغيير:
     +0.08
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 28 شهريور 1393 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME
     نيكل
     فروش نقدي:
     17,755
     درصد تغيير:
     -2.7
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     17,830
     درصد تغيير:
     -2.8
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 28 شهريور 1393 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME
     روي
     فروش نقدي:
     2,251
     درصد تغيير:
     -0.1
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     2,262
     درصد تغيير:
     -0.0
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 28 شهريور 1393 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME
     قلع
     فروش نقدي:
     21,200
     درصد تغيير:
     +0.23
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     21,225
     درصد تغيير:
     +0.35
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 28 شهريور 1393 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME
     سرب
     فروش نقدي:
     2,068
     درصد تغيير:
     -1.6
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     2,078
     درصد تغيير:
     -1.7
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 28 شهريور 1393 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME