•    
    • 04 مرداد 1393  ساعت 09:35
     با عنايت به انقضاي مهلت استفاده از حق‌تقدم و به منظور تحقق افزايش سرمايه، تعداد 57،598،165 سهم 1،000 ريالي استفاده نشدة سهامداران براي پذيره‌نويسي ...
    • کارفرما:شركت فولاد سيرجان ايرانيان
     محصولات: كنسانتره سنگ آهن
     محل پروژه : استان كرمان، 57 كيلومتري جنوب غربي شهرستان سيرجان، مجاو
    •  
      
      
      
      
      
    • آلومينيوم
     فروش نقدي:
     1,983
     درصد تغيير:
     +0.45
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     1,994
     درصد تغيير:
     +0.40
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 08 مرداد 1393 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME
     مس
     فروش نقدي:
     7,090
     درصد تغيير:
     -0.3
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     7,065
     درصد تغيير:
     -0.5
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 08 مرداد 1393 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME
     نيكل
     فروش نقدي:
     18,680
     درصد تغيير:
     +0.83
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     18,825
     درصد تغيير:
     +1.23
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 08 مرداد 1393 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME
     روي
     فروش نقدي:
     2,358
     درصد تغيير:
     -1.2
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     2,349
     درصد تغيير:
     -1.3
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 08 مرداد 1393 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME
     قلع
     فروش نقدي:
     22,550
     درصد تغيير:
     -0.2
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     22,600
     درصد تغيير:
     -0.6
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 08 مرداد 1393 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME
     سرب
     فروش نقدي:
     2,218
     درصد تغيير:
     -2.0
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     2,232
     درصد تغيير:
     -1.9
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 08 مرداد 1393 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME