•    
    • 04 خرداد 1393  ساعت 10:00
     آقاي مهندس نعمت زاده، از پروژه‌هاي در دست اجرا و به بهره‌برداري رسيده‌ي هلدينگ ميدكو بازديد نمودند.
    • کارفرما:شركت فولاد سيرجان ايرانيان
     محصولات: كنسانتره سنگ آهن
     محل پروژه : استان كرمان، 57 كيلومتري جنوب غربي شهرستان سيرجان، مجاو
    •  
      
      
      
      
      
    • آلومينيوم
     فروش نقدي:
     1,959
     درصد تغيير:
     -0.2
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     1,979
     درصد تغيير:
     -0.1
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 27 تير 1393 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME
     مس
     فروش نقدي:
     7,027
     درصد تغيير:
     -1.1
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     7,026
     درصد تغيير:
     -1.3
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 27 تير 1393 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME
     نيكل
     فروش نقدي:
     18,505
     درصد تغيير:
     -3.6
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     18,610
     درصد تغيير:
     -3.5
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 27 تير 1393 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME
     روي
     فروش نقدي:
     2,288
     درصد تغيير:
     -0.5
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     2,297
     درصد تغيير:
     -0.5
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 27 تير 1393 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME
     قلع
     فروش نقدي:
     22,080
     درصد تغيير:
     -0.1
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     22,080
     درصد تغيير:
     -0.4
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 27 تير 1393 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME
     سرب
     فروش نقدي:
     2,168
     درصد تغيير:
     -0.5
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     2,194
     درصد تغيير:
     -0.9
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 27 تير 1393 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME