•    
    • 04 خرداد 1393  ساعت 10:00
     آقاي مهندس نعمت زاده، از پروژه‌هاي در دست اجرا و به بهره‌برداري رسيده‌ي هلدينگ ميدكو بازديد نمودند.
    • کارفرما:شركت فولاد سيرجان ايرانيان
     محصولات: كنسانتره سنگ آهن
     محل پروژه : استان كرمان، 57 كيلومتري جنوب غربي شهرستان سيرجان، مجاو
    •  
      
      
      
      
      
    • آلومينيوم
     فروش نقدي:
     2,083
     درصد تغيير:
     +0.04
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     2,087
     درصد تغيير:
     -0.0
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 05 شهريور 1393 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME
     مس
     فروش نقدي:
     7,051
     درصد تغيير:
     -0.6
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     7,030
     درصد تغيير:
     -0.5
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 05 شهريور 1393 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME
     نيكل
     فروش نقدي:
     18,635
     درصد تغيير:
     -0.9
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     18,730
     درصد تغيير:
     -0.8
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 05 شهريور 1393 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME
     روي
     فروش نقدي:
     2,350
     درصد تغيير:
     -0.4
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     2,354
     درصد تغيير:
     -0.3
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 05 شهريور 1393 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME
     قلع
     فروش نقدي:
     21,915
     درصد تغيير:
     -0.7
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     22,000
     درصد تغيير:
     -0.7
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 05 شهريور 1393 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME
     سرب
     فروش نقدي:
     2,251
     درصد تغيير:
     -0.2
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     2,259
     درصد تغيير:
     -0.1
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 05 شهريور 1393 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME