•    
    • 31 شهريور 1393  ساعت 09:57
     مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده و مجمع عمومي فوق‌العاده شركت مادرتخصصي (هلدينگ) توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه (سهامي عام) صبح روز پنج شنبه مورخ ...
    • کارفرما:شركت فولاد سيرجان ايرانيان
     محصولات: كنسانتره سنگ آهن
     محل پروژه : استان كرمان، 57 كيلومتري جنوب غربي شهرستان سيرجان، مجاو
    •  
      
      
      
      
      
    • آلومينيوم
     فروش نقدي:
     1,935
     درصد تغيير:
     +0.51
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     1,948
     درصد تغيير:
     -0.4
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 07 مهر 1393 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME
     مس
     فروش نقدي:
     6,736
     درصد تغيير:
     -0.5
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     6,695
     درصد تغيير:
     -0.3
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 07 مهر 1393 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME
     نيكل
     فروش نقدي:
     16,505
     درصد تغيير:
     -4.4
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     16,565
     درصد تغيير:
     -4.6
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 07 مهر 1393 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME
     روي
     فروش نقدي:
     2,290
     درصد تغيير:
     +0.83
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     2,263
     درصد تغيير:
     -0.6
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 07 مهر 1393 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME
     قلع
     فروش نقدي:
     20,330
     درصد تغيير:
     -0.5
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     20,600
     درصد تغيير:
     +0.24
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 07 مهر 1393 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME
     سرب
     فروش نقدي:
     2,083
     درصد تغيير:
     +0.38
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     2,063
     درصد تغيير:
     -1.1
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 07 مهر 1393 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME