•    
    • 08 شهريور 1395  ساعت 16:54
     با حضور استاندار كرمان نمايش توانمنديهاي هلدينگ ميدكو در نمايشگاه دستاوردهاي دولت تدبير و اميد
    • کارفرما:شركت فولاد سيرجان ايرانيان
     محصولات: كنسانتره سنگ آهن
     محل پروژه : استان كرمان، 57 كيلومتري جنوب غربي شهرستان سيرجان، مجاو
    •